Tangazdaság

A tangazdaság kialakítása, fejlesztése terén elért eredmények

 

A mezőgazdasági szakmai gyakorlati képzés elképzelhetetlen korszerű tangazdaság nélkül. Intézményünk fenntartója és vezetése nagy erőfeszítéseket tett és komoly anyagi áldozatokat hozott egy korszerű, a kor követelményeinek mindenben megfelelő tangazdaság kialakítása érdekében. Tangazdaságunkat úgy alakítottuk ki, hogy a tanulók nemcsak a korszerű, környezetbarát, élelmiszerhigiénikus termelési, tenyésztési eljárásokkal ismerkedhetnek meg, hanem a gazdaságos, jövedelmező termelés alapjaival is. Tangazdaságunk üzemeltetése során a szakmai gyakorlati képzés magas színvonalú ellátásán felül kiemelkedő termelési eredményeket érünk el. Növénytermesztésünk hozamai a minőség megtartása mellett több mint 30%-kal múlják felül a Baranya megyei termelési átlagokat. 

Az iskola tankertészete

 

Az elmúlt évtizedben tankertünk tervszerű fejlesztésével tovább szélesedett a szakképzés területe. A „Soroksár70” fóliasátor termelésbe állításával megoldottuk a hideghajtatást. Közel 150 m2-en érik be júniusra a paprika és uborka, májusra pedig a paradicsom. Konyhánk zöldségszükségletét teljes mennyiségben megtermeltük, ezzel is magyarázható, hogy a menzatérítés a megyei középiskolák rangsorában nálunk a legalacsonyabb. Ennél azonban lényegesen többet jelent, hogy tanítványaink végezhetik a korai zöldségek: saláta, retek, karalábé termesztőberendezéses technológiával való előállítását a palántavetéstől, a tűzdelésen keresztül a fóliasátorban való szedésig. Ugyanezt állapíthatjuk meg a későbbi tenyészidejű fajokról is.

1993-ra befejeztük a gyümölcsös telepítés első ütemét. Ebben az ütemben 300 db alma, 66 db körte és 29 db szilva csemete került földbe, amely azóta már termőre fordult. Még ebben az évben 5 ha terület földalatti öntözőcsöveit fektettük le, egy későbbi öntözési igény teljesítéséhez.

1994-95-ben zajlott ültetvénytelepítésünk második üteme. Ez alkalommal 0,7 hektáron 700 db, majd a második évben 1020 db almacsemetét ültettünk el. Ezt követően a támberendezést is elkészítettük, hogy a legkorszerűbb eljárással termelhessük az almaféléket. Ennek jótékony hatását nemcsak a mennyiségi növekedésben, hanem a jungicid és inszekticid kímélő növényvédelemben, valamint a rövidebb betakarítási időben is tapasztaltuk. A művelési mód azért csökkentette esetünkben a szedés idejét, mert a dolgozó teljesítménye lényegesen növekedett azzal, hogy létra nélkül leszedhető a termés.

1996 a megkezdett öntözési beruházásunk befejezésének éve volt -  egy 150 m3-es víztároló építése, 4,5 MFt bekerülési költséggel. Ilyen anyagi nagyságrend azonban megkövetelte, hogy a vízkijuttatás módját zömében csepegtető eljárással oldjuk meg. Ennek költségvonzata újabb 1 MFt-ot tett ki. Ezzel azonban öntözési gondjaink rendeződtek, az intenzív termesztés akadályai teljesen megszűntek.

1997-ben tovább javultak gazdálkodási feltételeink, ebben az évben álltunk át olajról a tartályos gázzal való fűtésre. Költségcsökkentő hatása azóta is kertészeti termékeink nyereségtartalmát növeli. Ültetvénytelepítési kedvünk sem merült ki és az ehhez szükséges pénzügyi források is rendelkezésünkre álltak, ezért még az ősz folyamán 0,2 hektár területen őszi barackot telepítettünk. Tudtuk, hogy ez a gyümölcs tankertünkben közel sincs olyan előnyös fekvésben, mint az alma vagy a körte, de azzal is tisztában voltunk, hogy ezt a gyümölcsöt is tanítanunk kell, ezért vállaltuk a létesítéssel járó kockázatot. Az ültetvény azóta termőre fordult, így az értékesítéssel növelhetjük iskolánk bevételeit.

A tankertészetben a géppark korszerűsítése folyamatos. Minden pályázati lehetőséget kihasználunk, továbbá fenntartói támogatásból, a környező vállalatok, vállalkozások szakképzési alap támogatásaiból igyekszünk olyan tangazdaságot létrehozni, ahol tanulóink EU-s normáknak is megfelelő technikával, technológiával találkoznak, hogy saját gazdaságukat a lehető leghatékonyabban, legkorszerűbben alakítsák ki. 2000-2005 között a géppark modernizációján kívül korszerű üvegházat, terménytárolót, gépszínt, szárítót, trágyatelepet, járműmosót, hídmérleget is kialakítottunk, valamint helyet adtunk egy korszerű meteorológiai állomásnak is. Gondoskodunk az üvegház energiatakarékos működtetéséről. Környezetvédelmi nevelésünk eszközeként -  követendő példaként – kertészetünkben napkollektorok segítségével biztosítjuk az üvegház fűtésének, és a melegvíz-ellátásnak a nagy részét. Fóliasátrunk több célt is szolgál. Egyrészt a szakmai gyakorlatok során tanulóink és a felnőttképzésben résztvevő hallgatóink megismerkednek a primőr-termelés különböző fázisaival, a biotermesztési lehetőségekkel. Másrészt az iskola konyháján menzás, és kollégista tanulóink számára rendkívül ízletes, vitamindús étkezést tudunk olcsón biztosítani a fóliasátor alatt megtermelt növényekből.

  

Tarcsapuszta -Tanistálló 

 

A Baranya Megyei Önkormányzat 1995-ben megvásárolta az intézmény részére, a felszámolás alatt lévő, a Szentlőrinci Állami Gazdaságból a korábban bérelt tanistállót. Az állatlétszám mennyiségének és minőségének folyamatos növelésével lehetővé vált az oktatás feltételeinek javítása. A tangazdaság szerepe megnövekedett az oktatásban, a mezőgazdasági nagyüzemek számának lecsökkenésével, hiszen a szakmai gyakorlatok helyszíne jórészt a tangazdaságra szűkültek. Célként tűztük ki, hogy iskolánk tudásközponttá váljon, mely ki tudja elégíteni a szakmai oktatás teljes vertikumát. Nagy hangsúlyt fektetünk ezért többek között a tanistálló folyamatos fejlesztésére is, hogy nappali tagozatos és a felnőttképzésben résztvevő hallgatóink a gyakorlatok, a szaktanácsadások során a lehető legkorszerűbb fajtákkal, technológiákkal, gépparkkal találkozzanak.

Fejlesztéseinket fenntartói támogatásból, pályázati forrásokból és igen jelentős mértékben szakképzési alap támogatásból valósítjuk meg. A támogatásokért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

Folyamatos fejlesztés során sikerült beszerezni a takarmánytermeléshez és betakarításhoz szükséges korszerű gépeket, így lehetőség nyílt iskolánk szántóföldi tangazdaságában a tömegtakarmányt, a gazdasági abrakot saját termelésben előállítani. A kiegészítő takarmányozáshoz a PURINA cég kiváló minőségű termékeit használjuk. A takarmány tárolása az állattenyésztés fontos és meghatározó pillére. Az erjesztett takarmányok korszerű tárolása céljából 1996-ban silóteret építettünk. A széna- és szalmatárolás szakszerű feltételeinek biztosítására 1997-ben széna- és szalmatárolót létesítettünk. Kialakítottunk még egy 150 tonna kapacitású takarmánytárolót és –keverőt. Szakképzési alap támogatásból a sertéstenyésztés területén a legkorszerűbb fajtákat tudtuk beszerezni, így nappali és felnőtt hallgatóink a szakmai gyakorlatok során megismerkedhetnek a Magyar nagyfehér, a Durock, a Pietrain, a Mangalica, a Hampshire, és a lapály fajtákkal, sőt ezek keresztezéseivel is. Tanulóink a tanistállóban különböző tartás-, és takarmányozási technológiákat is megtanulhatnak. Az intézmény nagyon jó kapcsolatot tart fenn a sertéstechnológia-gyártó vállalatokkal, vállalkozásokkal, így intézményünk a fejlesztések során a legkorszerűbb technológiákat valósíthatja meg. Nappali tagozatos és felnőtt hallgatóink a mélyalmos, a batériás, és a hagyományos tartási technológiát is egyaránt megismerhetik. Legújabb fejlesztésünk egy sertésfiaztató, malacnevelő kialakítása a tanistálló területén. Szarvasmarha állományunk nagyrészt kiemelkedő genetikai értékű Holstein-fríz fajtára épül.  Bemutatjuk a tanulóknak a költségtakarékos természetszerű tartástechnológiát, valamint a tejtermeléshez igazított takarmányozási technológiát. Az extra minőségű tej előállítását korszerű, világszínvonalú Delaval fejőház biztosítja. Itt a nappali tagozatos és felnőtt tanulók megismerkedhetnek a fejés műveleteivel és a korszerű, higiénikus tejkezelési eljárásokkal. Ezen kívül elsajátíthatják a szaporodásbiológiai folyamatokat, és a borjúnevelési technológiákat.

Tangazdaságunkban a kisállattenyésztés bemutatására is biztosítunk lehetőséget. Ezt a célt szolgálja a kiváló genetikai képességű, Shawer 579 fajtájú tojóállomány. Elsajátíthatják a tanulók az állatbarát mélyalmos tartástechnológiát, valamint a nagy termelőképességű tojástermelési takarmányozási technológiát.