Névadónk

 

Ujhelyi Imre a magyar mezőgazdaság egyik - Európa-szerte ismert - nagy egyénisége. 1866-ban a Magyaróvári Gazdasági Akadémián, 1899-ben a Budapesti Állatorvosi Tanintézetben szerzett oklevelet. 1889-től az óvári akadémián tanársegéd, majd 1896-ban rendes tanár lett. 1909-1919 között az akadémia igazgatójaként tevékenykedett. A századfordulón a magyaróvári gazdasági akadémia "nagy tanári karának" kimagasló egyénisége volt. Mint tanár és mint akadémiai igazgató, tenyésztő, állatorvos, szervező és kutató, egyaránt kimagaslót alkotott.
Kezdeményezésére és vezetésével jött létre 1896-ban a Magyaróvári Szarvasmarhatenyésztő Egyesület, amely mind célkitűzéseiben, mind tenyésztői szemléletében új elveket fektetett le, alapjai máig is érvényesek. A formalista tenyészkiválasztással szemben a teljesítményelvű tenyésztői munka először került előtérbe. Tanulmányútjai (1907: Hollandia, Belgium, Franciaország, Svájc, 1911: Svédország és Dánia) során szerzett korszerű látásmódját a hazai gyakorlatba is átültette. Mindezek eredményei az 1910-1914 között létrehozott Tejellenőrző Egyesületek, majd ezt alapozza meg a későbbi hivatalos szarvasmarha-törzskönyvvezetés.

1903-ban létrehozta a Tejkísérleti Állomást. Az állomás évente 7-8 ezer tejzsírvizsgálatot végzett, részint a tejszövetkezeteknek, hogy a tej zsírtartalom szerinti értékesítését előremozdítsa, részint az uradalmaknak, hogy az adatokat a tenyészkiválasztás során felhasználhassák.
A tejfeldolgozással, tejszövetkezetek szervezésével, tejgazdasági gépek beszerzésével, tejhasznosítással, tejsavkultúrák alkalmazásával, vajminőségi vizsgálatokkal kapcsolatos kérdésekben részletes tanácsokat adott. Kidolgozta a ma is versenyképes, híres "Óvári sajt és Illmici sajt" készítésének technológiáját, melyeknek elsajátítására tanfolyamokat szervezett. Amikor Ujhelyi a tenyésztést irányító munkáját megkezdte, már folyamatban volt a magyar fajta szarvasmarhának nyugati jellegű fajtákkal
való váltása.