Nappali képzés

AM DASzK, Ujhelyi Imre 
Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma

 

OM azonosító: 036410

Igazgató: Szabó Zoltán

Pályaválasztási felelős: Patkóné Gerőfy Klára

Telefon: 73/570-107, 73/371-035

E-mail: ujhelyi.igazgato@gmail.com

Honlap: www.ujhelyiszki.sulinet.hu

 

 

 

A 2019/2020-as tanévben tervezett képzéseink

 

Mezőgazdaság ágazati technikus osztály

Mezőgazdasági technikus szakképesítés – OKJ 54 621 03 

Felvételi kód: 5100

 A szakképzés átalakítását követően a korábbi szakgimnáziumok helyett technikumok lesznek. A technikus képzés 5 éves, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány.  Az első két évben folyó ágazati ismereteket adó képzést egy ágazati alapvizsga zárja. A harmadik évtől duális képzés folyik, amely alatt állami ösztöndíj vagy munkaszerződés által jövedelemhez jutnak a tanulók. A negyedi év végén három kötelező közismereti tárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) előrehozott érettségi vizsgát tesznek a diákok. Az ötödik év végén idegen nyelvből, valamint technikus szakképesítés szakmai vizsgájának számító szakmai vizsgatárgyból érettségiznek a tanulók. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak kézhez a diákok: az érettségi bizonyítványt és a technikus végzettséget igazoló oklevelet. A technikumban szerzett tudás megteremti a lehetőséget, hogy továbbtanulhassanak felsőoktatásba azonos ágazaton belül.

 A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

·      mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként technikusi tevékenységet folytat;

·      piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja vállalkozását;

·      anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytat;

·      beállítja, ellenőrizi, karbantartja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket;

·      a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, takarmányozási, tenyésztési feladatait elvégzi;

·      a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését elvégzi;

·      környezetkímélő termelési technológiákat alkalmaz;

·      a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégzi;

·      mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végzi. 

Azon fiatalok részére ajánlott, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák, elvárások és irányvonalak megismerése után vezető pozícióban szeretnének hozzájárulni a mezőgazdasági termelés minőségi irányításához. 

A korábbi technikus képzés követelményeinek ismeretében – valószínűsíthető, hogy az új képzési rendszerben is – a technikus szakképesítés szakmai vizsgára bocsátás feltétele a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória). A T kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez jelentős segítséget nyújt az iskola. 

11. évfolyamtól emelt szinten oktatott tantárgyak (pl. angol, német, biológia, informatika) választhatók. 

Minden évben lehetőséget biztosítunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Útravaló Ösztöndíjprogram Út az érettségihez alprogramban való részvételre. 

Igény esetén menzát, kollégiumi ellátást biztosítunk. 

Egészségügyi alkalmasság szükséges.

  

Gazda szakképző osztály 

Gazda szakképesítés – OKJ 34 621 01

Felvételi kód: 5200 

A szakképzés átalakítását követően a korábbi szakközépiskolák helyett szakképző iskolák lesznek. 

A szakképző iskola 3 éves, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány, Lovász szakmairány. Az első évben folyó ágazati ismereteket adó képzést egy ágazati alapvizsga zárja. Ekkor lehetőség van a technikummal való átjárhatóságra. Az első évet két éves duális képzés követi, amely alatt állami ösztöndíj vagy munkaszerződés által jövedelemhez jutnak a tanulók. A sikeres vizsga után a tanuló mezőgazdasági szakirányú szakképesítést szerez. A végzett diákok számára lehetőség van az érettségi megszerzésére esti tagozaton.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 

·      talaj-előkészítést, vetést végez;

·      a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátja;

·      növényápolást végez;

·      élelmezési célra termesztett növényt betakarítja, tárolja;

·      takarmánynövényt betakarítja, tartósítja, tárolja;

·      gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellát;

·      tartástechnológiai feladatokat végrehajt;

·      állatot takarmányoz, szaporít;

·      állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajt;

·      mezőgazdasági gépet karbantart, üzemeltet, valamint kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket;

·      épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez;

·      környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betart és betartat;

·      vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez;

·      önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret a szabadban dolgozni, szereti az állatokat, a természetet. A modern családi gazdaságok fő munkaereje a gazda, aki tudásával, hozzáállásával működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy ötleteivel, tanácsaival munkaerőként vesz részt a gazdaságok életében. 

Szakmai vizsgára mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória) birtokában bocsáthatók a tantárgyi követelményeket sikeresen teljesítő tanulók, a T kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez jelentős segítséget nyújtunk.

Minden évben lehetőséget biztosítunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramban való részvételre. 

Igény esetén menzát, kollégiumi ellátást biztosítunk. 

Egészségügyi alkalmasság szükséges. 

 

A felvételi eljárás rendje  

A felvételi rangsor kialakításának szabályai a 2020/21-as tanévben induló 9. osztályainkba jelentkező tanulók számára 

Az iskolánk 9. évfolyamára jelentkező tanulók felvételi rangsorát kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján alakítjuk ki a következő szempontok figyelembevételével: 

 o   Mezőgazdaság ágazati technikus osztály (felvételi kód: 5100): 

A tanuló 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege a biológia és az informatika tantárgy súlyozott figyelembevételével: T=A+B+C+2*D+2*E. Így évfolyamonként 35 pont szerezhető, ez összesen maximum 70 pont. 

A: magyar nyelv és irodalom
B: történelem
C: idegen nyelv
D: biológia
E: informatika

o   Gazda szakképző osztály (felvételi kód: 5200):

A tanuló 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege a biológia és az informatika tantárgy súlyozott figyelembevételével: T=A+B+C+2*D+2*E. Így évfolyamonként 35 pont szerezhető, ez összesen maximum 70 pont. 

A: magyar nyelv és irodalom
B: történelem
C: idegen nyelv
D: biológia
E: informatika 

A felvételi rangsor kialakításánál az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye az iskola településén található. A halmozottan hátrányos helyzetet a jelentkezési lap mellé csatolt határozattal kérjük igazolni. 

A továbbiakban is egyenlő pontszámmal rendelkező tanulók közül előnyben részesítjük a 8. félévi osztályzatok alapján magasabb pontszámot elérő jelentkezőket. Amennyiben továbbra is pontegyezés áll fenn, a 7. év végi, illetve a 6. év végi osztályzatok alapján dől el a rangsorban elfoglalt hely. A tantárgyi bukás ténye, illetve a bukások száma is hátrányosan befolyásolja a rangsorban elfoglalt hely alakulását. 

 

 

 


 

Az iskola bemutatása

 Az iskola 1930 óta áll a mezőgazdasági képzés szolgálatában. Iskolánk kulturált környezettel, kiválóan felszerelt EU-s normáknak is megfelelő tangazdasággal (tanistálló, tankertészet, szántóföldi kultúra), informatikai kabinetekkel (ezek nyelvi laboroknak is használhatók), tantermekkel rendelkezik.

Nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztató foglalkozások megszervezésére. A tehetséggondozást a versenyekre való felkészítéseken kívül szakköri formában is támogatjuk.

Fontosnak tekintjük a hagyományok ápolását. Néptáncosaink nagy sikerrel vesznek részt az intézmény és a város számos rendezvényén.

Minden igénylőnek kollégiumi elhelyezést, menzai étkeztetést tud biztosítani az intézmény.

Iskolánk mind a Pécs, mind a Szigetvár, Sellye térségéből érkezők számára könnyen elérhető busszal és vonattal egyaránt.