Nappali képzés

AM DASzK, Ujhelyi Imre 
Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma

 

OM azonosító: 036410

Igazgató: Szabó Zoltán

Pályaválasztási felelős: Csontosné Kis-Halas Emőke, Bimbó Beáta

Telefon: 73/570-107, 73/371-035

E-mail: ujhelyi.igazgato@gmail.com

Honlap: www.ujhelyiszki.sulinet.hu

 

 

 

2018 / 2019-es tanévben tervezett képzéseink: 

 

  

 

 

 Nyolc osztályt végzetteknek ajánljuk

Mezőgazdaság ágazati szakgimnáziumi képzés –

Mezőgazdasági technikus kimenettel

 

A középiskolai évfolyamok elvégzésével (4 év), valamint az érettségi végzettség megszerzésével diákjaink magas színvonalú közismereti, illetve a legkorszerűbb szakmai ismeretek birtokában Állattartó szakmunkás (OKJ 34 621 03) szakképesítést szerezhetnek. Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) tartása, gondozása, takarmányozása, szaporítása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett. A szakmunkás további feladata az állattartó telepen az egyszerűbb hibaelhárítás és karbantartás elvégzése az épületeken, építményeken, valamint az állattartás gépein.

Ezután a diákok ötödévre jelentkezhetnek (1 év), amely szakmai vizsgával zárul, Mezőgazdasági technikus (OKJ 54 621 02) végzettséget kapnak a vizsgán sikeresen szereplők.

A Mezőgazdasági technikus a mezőgazdasági üzemek, gazdaságok közvetlen szervezésében, a gazdálkodás irányításában, a kutatási eredmények mezőgazdasági alkalmazásának kidolgozásában vesz részt. A termeléssel összefüggő szakmai feladatok gyakorlati megvalósítását szervezi, irányítja mint középvezető.

A tanulók a képesítés megszerzésével olyan magasfokú szakmai ismeretekre tesznek szert, amelyek birtokában képesek lesznek a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végezni és végeztetni, alkalmasak lesznek munkacsoportok irányítására. A végzett szakemberek képesek lesznek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.

 

Szakmai vizsgára mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória) birtokában bocsáthatók a tantárgyi követelményeket sikeresen teljesítő tanulók, a T kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez jelentős segítséget nyújtunk.

 

Igény esetén kollégiumi ellátást biztosítunk.

 

 Egészségügyi alkalmasság szükséges.

 

 

Gazda szakközépiskolai képzés (OKJ 34 621 01)

Iskolánkban GAZDA szakképesítés megszerzésére is van lehetőség, mely a 2018/2019-es tanévben is hiányszakma lesz, a hiány szakképesítésért tanulók ösztöndíjban részesülnek. A magas színvonalú, legkorszerűbb szakmai képzés során a tanulók megismerkednek a mezőgazdaság alapjaival (állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, stb.), elsajátítják a mezőgazdasági gépek kezelését és karbantartását. A diákok már a kilencedik évfolyamtól szakmai gyakorlati és közismereti képzésben is részt vesznek.

 

A 11. évfolyam végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, ezzel a tankötelezettségüket is teljesítik. A szakma képzési ideje: 3 év. Szakmai vizsgára mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória) birtokában bocsáthatók a tantárgyi követelményeket sikeresen teljesítő tanulók, a T kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez jelentős segítséget nyújtunk.

A szakmai képzést követően lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy az intézményünkben tovább folytatva tanulmányaikat érettségi vizsgát tegyenek - az érettségi vizsgára felkészítő képzés időtartama 2 év.

 

Igény esetén kollégiumi ellátást biztosítunk.

 

 Egészségügyi alkalmasság szükséges.

 

Érettségire felkészítő nappali képzés (2 év)

 

Szakiskolát végzettek számára kínáljuk érettségi vizsgára felkészítő két tanéves nappali képzésünket.

Juttatások: diákigazolvány, családi pótlék. Igény esetén kollégiumi elhelyezés.

A képzés 2018. szeptember 3-án indul.

 

Miért ÉRDEMES az UJHELYI-t választani?

MERT BARANYA MEGYE EGYIK LEGJOBB SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYE

  • képzési formáink kiváló elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak
  • kiváló továbbtanulási lehetőségek; jól felszerelt gyakorlati képzőhelyek
  • modern számítástechnikai laboratóriumok; térítésmentes internet használat
  • idegen nyelvek hatékony oktatása; alapítványi támogatási lehetőség a nyelvvizsgához
  • térítésmentes szakkörök; jól felszerelt sportcsarnok, erőfejlesztő terem; délutáni sportolási lehetőség

 

 

Érettségizetteknek ajánljuk

Mezőgazdasági technikus

OKJ 54 621 02 0010 54 02

A képzés 1 éves. A képzés előfeltétele: szakirányú előképzettség, érettségi vizsga, egészségügyi alkalmasság

Ráképzési lehetőség: AGRÁR ÁRUFORGALMAZÓ SZAKTECHNIKUS

 

A képzés célja: a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.

A szakképesítés munkaterületeinek jellemzői:

·               Talajelőkészítést, vetést végez

·               A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el

·               Növényápolást végez

·               Tartástechnológiai feladatokat lát el

·               Állatot takarmányoz

·               Állatot szaporít

·               Állatjólléti és higiéniai feladatokat lát el

·               Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez

·               Környezet-, tűz- és munkavédelmi feladatokat lát el

·               Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez

·               Szervező, ellenőrző tevékenységet folytat

·               Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet

 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-          Agrárkörnyezetgazda

-          Gazda

 

A képzés modulrendszerű, a modulok modulvizsgákkal zárulnak (nappali rendszer esetén ezt az év végi bizonyítvány helyettesíti). A képzés szakmai vizsgával zárul.

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakember képes pénzügyi tervezésre, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását; anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni; beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket; a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait végezni; szakmai szempontokon nyugvó, okszerű talajművelést és tápanyagellátást végezni; a fontosabb szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését végezni; a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését végezni; a mezőgazdasági termelés munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni; a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégezni; mezőgazdasági támogatásokat igényelni; mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végezni.

Lehetőség van az előzetes szakmai szakirányú tanulmányok, végzettségek jogszabályoknak megfelelő beszámítására. Lehetőség van a ráépülő szakma elvégzésére is.

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A szakképző évfolyam elvégzését tanúsító eredményes bizonyítvány (iskolarendszeren kívüli képzésnél – eredményes modulzáró vizsgák), valamint mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória). A szakmai vizsgát követelménymodulonként eltérően írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenység jellemzi.

 

 


 

Az iskola bemutatása

 Az iskola 1930 óta áll a mezőgazdasági képzés szolgálatában. Iskolánk kulturált környezettel, kiválóan felszerelt EU-s normáknak is megfelelő tangazdasággal (tanistálló, tankertészet, szántóföldi kultúra), informatikai kabinetekkel (ezek nyelvi laboroknak is használhatók), tantermekkel rendelkezik.

Nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztató foglalkozások megszervezésére. A tehetséggondozást a versenyekre való felkészítéseken kívül szakköri formában is támogatjuk.

Fontosnak tekintjük a hagyományok ápolását. Néptáncosaink nagy sikerrel vesznek részt az intézmény és a város számos rendezvényén.

Minden igénylőnek kollégiumi elhelyezést, menzai étkeztetést tud biztosítani az intézmény.

Iskolánk mind a Pécs, mind a Szigetvár, Sellye térségéből érkezők számára könnyen elérhető busszal és vonattal egyaránt.