Külföldi kapcsolatok

Ausztriai kapcsolat

 

Intézményünk 1981-ben felvette a kapcsolatot az ausztriai hatzendorfi és grosswilfersdorfi mezőgazdasági iskolákkal.

 

Az együttműködésben rejlő lehetőségek:

-         a mindenkori partnerország életmódjának megismerése

-         nyelvgyakorlás a magyar diákok számára

-         különböző szakmai gyakorlatok az iskola tanüzemeiben

-         a két ország tanulói közötti kapcsolat elmélyítése

-         a partnerország kultúrájának megismerése

-         a két iskola különböző struktúrájának megismerése, valamint gyakorlati továbbképzési lehetőségek a tanárok és vezetők részére

 

A kapcsolat jelenleg új jellegű projektek kidolgozását igényli, amelynek okai a következők:

 

1.      1995-ben a grosswilfersdorfi iskolát átszervezték tanfolyamos kertészeti továbbképzővé, ahol a továbbiakban felnőttek egy hetes tanfolyamai folynak

2.      1996-ban a két osztrák iskolát összevonták és a hatzendorfiban részleges profilváltást hajtottak végre. Így a két iskola eredetileg 300 fős mezőgazdasági szakos tanulója helyett jelenleg 60 fő vesz részt ebben a képzésben

3.      Ausztrián kívül az Európai Unióhoz tartozó tagországokat is célszerű bevonni a közös projektek kidolgozásába

A cseregyakorlatokon kívül egyéb szakmai jellegű kapcsolataink is vannak, amelyek rendkívül kedvező hatásúak, nemcsak intézményünk fejlődésére, de régiónk gazdaságára is. Például:

-         Steiermarki Napok megrendezése iskolánkban

-         Szentlőrinci Gazdanapok, amelynek megrendezésében iskolánk minden évben jelentős szerepet vállal, és az osztrák partneriskolánk képviselői is meghívást kapnak

-         1999. február végén egyeztetésre került az osztrák Erich Pöltl mezőgazdasági miniszter úrral a partneriskolák közötti hosszú távú további együttműködés

-         1995-ben intézményünk is részt vett a fenntartó képviselőivel együtt az Alpok-Adria Ausztriában megtartott rendezvényén

Dán kapcsolat

 

Iskolánk kezdeményezésére együttműködési folyamat jött létre 1994-ben Baranya megye 4 mezőgazdasági szakközépiskolája, a PRMKK és a slagelsei technikai iskola között. Eddig három magyar mérnöktanár vehetett részt iskolánkból egy dániai látogatáson, ahol megismerkedhettek a dán mezőgazdasággal, szakképzéssel.

 

Franciaországi kapcsolat

 

Az Európai Unióhoz csatlakozás nagymértékben hatással lesz Magyarország mezőgazdaságára, így elengedhetetlen, hogy mindkét képzési formánkban – közgazdaság, mezőgazdaság – figyelembe vegyék a gazdasági változásokat, a szemléletmód változását. Ezért nagyon fontosnak tartja az iskola vezetése, hogy mind a szaktanárok, mind a tanulók tapasztalatot szerezhessenek az Európai Uniós országok gazdaságaiban, oktatásában.

Sikeres kapcsolatot épített ki iskolánk vezetése 1998-ban a franciaországi Tours-Fondettes-i mezőgazdasági iskolával, amelyet 1998 áprilisában kölcsönös együttműködési megállapodással is megerősítettek.

A cserekapcsolat főbb területei:

-         a tanulók kölcsönösen megismerkednek az egyes régiók mezőgazdasági termelésével, szakmai gyakorlatával

-         a tanulók megismerik a másik ország nyelvét, kultúráját, társadalmát, turisztikai nevezetességeit

 

A kapcsolatfelvétel az év folyamán személyesen is megtörtént. Mindkét fél delegációja megismerkedett a partnerország intézményével, gyakorlati bázisával. 1999-ben francia oktatók látogatásával, majd nyári cseregyakorlat lebonyolításával fűztük mélyebbre a kapcsolatot. A francia partner nagyon készséges; tanulóink számára rendkívül előnyös volt a nyári gyakorlat.

A kapcsolatfelvétel további előnyökkel is jár intézményünk számára: részt vehetünk az Európai Uniós pályázatokon – Leonardo, Socrates program.

2009/2010-es tanév során újabb francia iskola is felvette velünk a kapcsolatot, a nemrégiben zajló személyes találkozó alkalmával konkretizálódtak e kapcsolat tartalmi elemei, elvárásai. Az első diákcsere 2010. májusban zajlott. A franciaországi Radinghem-ből érkezett hozzánk 8 fő tanuló 2 fő kísérővel. A közel egy hetes itt tartózkodás alatt a vendégek megismerkedhettek iskolánkkal, kollégiumunkkal, tangazdaságunkkal és tankertészetünkkel, diákjainkkal, zenés-táncos ismerkedési est során hagyományainkkal, népszokásainkkal, valamint felpróbálhatták a sárközi népviselet öltözékét is. Meglátogatták Európa Kulturális Fővárosát, Abaligetet a cseppkőbarlanggal, valamint több szakmai jellegű kirándulást is tettek Bicsérden illetve Szigetváron. Diákjaink franciaországi látogatását 2010 őszére tervezzük.        

 

 

Horvátországi kapcsolat

 

Intézményünk 2003-ban felvette a kapcsolatot a horvátországi Zadar városban működő Sztanko Ozsanity Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Állategészségügyi Iskola vezetésével. Az iskolák közötti szakmai, kulturális cserekapcsolat létesítését Zadar megye vezetői is rendkívül előnyösnek tartották, így 2004 júniusában iskolánk szakmai vezetői a zadari iskola névadó ünnepségén képviselték intézményünket, és ezzel kezdetét vette a két intézmény szakmai kapcsolata. 2005 tavaszán a horvát iskola 10 fős küldöttsége egy hetet tartózkodott Szentlőrincen, ahol iskolánk megismertette a horvát diákokat és tanárokat az iskolánkban folyó szakmai oktatással, a tangazdasággal, a környék történelmi, kulturális nevezetességeivel. Szakmai programokat, fórumokat szerveztünk a régió mezőgazdasági struktúrájának, az EU-s csatlakozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásának bemutatására. A horvát küldöttség iskolánkban találkozhatott Gráf József országgyűlési képviselővel, Szentlőrinc polgármesterével, a magyarszági horvát nemzetiség képviselőivel, mezőgazdasági szakemberekkel. 2005 júniusában iskolánk diákjai és kísérő tanárai részére szervezett egy hetes szakmai bemutatót a zadari iskola. A Zadarban töltött egy hét felejthetetlen volt mindenki számára. Fárasztó, de rendkívül változatos szakmai és kulturális program várta küldöttségünket. Megismerhettük a horvát és magyar kultúra közös emlékeit, megnéthettük a magyar történelmi vonatkozású emlékeket. Küldöttségünket fogadta a benkovaci polgármester és Zadar megye elnöke és alelnöke is. Szakmailag sokat jelentett a szőlőültetvények, az olajültetvények, a feldolgozó üzemek megtekintése, a zadari iskola képzéseinek, gyakorlati oktatásának, vizsgarendszerének megismerése, az iskolai zöldség-, és dísznövénytermesztés, a szarvasmarha- és juhtenyészet, a szakmai gyakorlati helyek megtekintése. Diákjaink és a horvát diákok között szoros barátságok alakultak ki; a mai napig is tartják a kapcsolatot.