Szülői értekezlet

Szülői értekezlet

 

 Iskolánk 2019. október 11-én 14:00 órai kezdettel szülői értekezletet tart a 9. évfolyamos tanulók szülei részére. Megtisztelő részvételükre feltétlenül számítunk!

 


Aranykalászos gazda tanfolyam

Iskolánk aranykalászos gazda tanfolyam indítását tervezi ÚMVP támogatással. Érdeklődni iskolánk Titkárságán Farkas Árpádnénál a (+36) 73 / 570 - 107 telefonszámon lehet.

 


 

Nyílt napok

 

 A pályaválasztási nyílt napok időpontjai iskolánkban:

  • 2019. november 12 - 13. (kedd - szerda) 8 órától

A pót nyílt nap időpontja:

  • 2019. november 20. (szerda) 8 órától

 Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 


 

 "Mozogj az egészségedért az Ujhelyivel"

 

A LAFARGE Közösségi Érték Program támogatásával iskolánk Ujhelyi Alapítványa 2019. szeptember 28-án rendezte meg "Mozogj az egészségedért az Ujhelyivel" elnevezésű labdarúgó kupáját.

Iskolánk csapata a döntőbe jutásért lejátszott mérkőzésen a hosszabbításban 1 gólos vereséget szenvedett, végül a III. helyen végzett.

A győzelmet az "Alibisták" elnevezésű csapat szerezte meg a "Hableányok" csapata előtt.

 

 


 

Szakmák Éjszakája 2019

Szakmák Éjszakája 2019

 


 

 Felvételi jegyzék

 

A 2019/2020-as tanévre felvettek rangsora elérhető az alábbiakra kattintva:

 

 

 


 

 

8. osztályt végzetteknek ajánljuk

Nyílt napjaink:         2018. november 14.

                                          2018. november 15.

    Pót nyíltnap:              2018. november 22. 

 

Mezőgazdaság ágazati szakgimnáziumi képzés (Mezőgazdasági technikus kimenettel)

Felvételi kód: 5100

A középiskolai évfolyamok elvégzésével (4 év), valamint az érettségi végzettség megszerzésével diákjaink magas színvonalú közismereti, illetve a legkorszerűbb szakmai ismeretek birtokában Állattartó szakmunkás (OKJ 34 621 03) szakképesítést szerezhetnek. Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) tartása, gondozása, takarmányozása, szaporítása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett. A szakmunkás további feladata az állattartó telepen az egyszerűbb hibaelhárítás és karbantartás elvégzése az épületeken, építményeken, valamint az állattartás gépein.

Ezután a diákok ötödévre jelentkezhetnek (1 év), amely szakmai vizsgával zárul, Mezőgazdasági technikus (OKJ 54 621 02) végzettséget kapnak a vizsgán sikeresen szereplők.

A mezőgazdasági technikus a mezőgazdasági üzemek, gazdaságok közvetlen szervezésében, a gazdálkodás irányításában, a kutatási eredmények mezőgazdasági alkalmazásának kidolgozásában vesz részt. A termeléssel összefüggő szakmai feladatok gyakorlati megvalósítását szervezi, irányítja mint középvezető.

A tanulók a képesítés megszerzésével olyan magasfokú szakmai ismeretekre tesznek szert, amelyek birtokában képesek lesznek a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végezni és végeztetni, alkalmasak lesznek munkacsoportok irányítására. A végzett szakemberek képesek lesznek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.

Szakmai vizsgára mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória) birtokában bocsáthatók a tantárgyi követelményeket sikeresen teljesítő tanulók, a T kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez jelentős segítséget nyújtunk.

11. évfolyamtól emelt szinten oktatott tantárgyak (pl. angol, német, biológia, informatika) választhatók.

Minden évben lehetőséget biztosítunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett  Útravaló Ösztöndíjprogram Út az érettségihez alprogramban való részvételre.

Igény esetén menzát, kollégiumi ellátást biztosítunk.

Egészségügyi alkalmasság szükséges.

 

  

Gazda szakközépiskolai képzés (OKJ 34 621 01)

Felvételi kód: 5200

Iskolánkban GAZDA szakképesítés megszerzésére is van lehetőség, mely a 2019/20-as tanévben is hiányszakma lesz, a hiány szakképesítésért tanulók ösztöndíjban részesülnek. A magas színvonalú, legkorszerűbb szakmai képzés során a tanulók megismerkednek a mezőgazdaság alapjaival (állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, stb.), elsajátítják a mezőgazdasági gépek kezelését és karbantartását. A diákok már a kilencedik évfolyamtól szakmai gyakorlati és közismereti képzésben is részt vesznek.

 

A 11. évfolyam végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, ezzel a tankötelezettségüket is teljesítik. A szakma képzési ideje: 3 év.

Szakmai vizsgára mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória) birtokában bocsáthatók a tantárgyi követelményeket sikeresen teljesítő tanulók, a T kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez jelentős segítséget nyújtunk.

A szakmai képzést követően lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy az intézményünkben tovább folytatva tanulmányaikat érettségi vizsgát tegyenek - az érettségi vizsgára felkészítő képzés időtartama 2 év.

Minden évben lehetőséget biztosítunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett  Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramban való részvételre.

Igény esetén menzát, kollégiumi ellátást biztosítunk.

Egészségügyi alkalmasság szükséges.

 

 

A felvételi eljárás rendje

 A felvételi rangsor kialakításának szabályai a 2019/20-as tanévben induló 9. osztályainkba jelentkező tanulók számára

 Az iskolánk 9. évfolyamára jelentkező tanulók felvételi rangsorát kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján alakítjuk ki a következő szempontok figyelembevételével:

 o   Mezőgazdaság ágazati szakgimnáziumi osztály (felvételi kód: 5100):

 A tanuló 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege a biológia és az informatika tantárgy súlyozott figyelembevételével: T=A+B+C+2*D+2*E. Így évfolyamonként 35 pont szerezhető, ez összesen maximum 70 pont.

A: magyar nyelv és irodalom

B: történelem

C: idegen nyelv

D: biológia

E: informatika

 

 o   Gazda szakközépiskolai osztály (felvételi kód: 5200):

 A tanuló 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege a biológia és az informatika tantárgy súlyozott figyelembevételével: T=A+B+C+2*D+2*E. Így évfolyamonként 35 pont szerezhető, ez összesen maximum 70 pont.

A: magyar nyelv és irodalom

B: történelem

C: idegen nyelv

D: biológia

E: informatika

  

 

AGRÁR ÁRUFORGALMAZÓ SZAKTECHNIKUS

 55 621 01

 
A mezőgazdasági technikus végzettség megszerzése után lehetőséget biztosítunk agrár áruforgalmazó szaktechnikus szakképesítés megszerzésére (1 év). A szaktechnikusok ismereteik birtokában:

 

alkalmazottként, vagy önálló vállalkozás keretei között mezőgazdasági termékek felvásárlására, tárolási-, kezelési-, minősítési-, értékesítési feladatok elvégzésére, szervezésére, ügyintézésére a közgazdasági-, marketing-, kereskedelmi-, mezőgazdasági-, számviteli és adminisztrációs ismeretek birtokában

a mezőgazdasági vállalkozások eszköz- és anyagigényének, finanszírozási lehetőségeinek és adózási feltételeinek ismeretében tevékeny, alkotó módon elősegíteni a mezőgazdasági vállalkozás mindenkori piaci viszonyokhoz való gyors alkalmazkodását

 

 


 

Kedvezményezett neve: FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Projekt címe: „Fotovoltaikus rendszerek telepítése az FM DASZK telephelyein”
· a szerződött támogatás összege: 220.413.961 Ft
· a támogatás mértéke (%-ban): 100 %
· a projekt tartalmának bemutatása: A beruházás célja az üzemeltetésünkben levő épületeken napelemes rendszer kialakítása a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség felhasználásának növelése, valamint a fosszilis energiahordozó felhasználásának, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében, elérve ezáltal az éves üzemeltetési költségek csökkentését is.
· a projekt befejezési dátuma: 2017. december 1.

· projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00029

 


 

 

Szakmák Éjszakája 2018


Szakmák Éjszakája Programok


 Rajzpályázat

 


    
 

Szupergyors Internet Projekt megvalósítása

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára az 1338/2015. (V. 27.) kormányhatározat "A szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről" 1. pontjában meghatározott feladat alapján a vagyonkezelő által kapcsolattartóként kijelölt személy:

Stáhl Ernő

gazdasági csoportvezető
Tel.: (+36) 73 / 570 – 107
Fax.: (+36) 73 / 371 – 035
e-mail: ujhelyi.igazgato@gmail.com

 

Eljárásrend:

  • A tervezési fázisban minden pályázó cég előzetesen megkeresi az NFA-t az NFA vagyoni körbe tartozó (Magyar Állam tulajdonában lévő, termőföld) ingatlanok érintettsége esetén, hogy megkérje az előzetes tulajdonosi hozzájárulást. A végleges tulajdonosi hozzájárulást azonban csak a konkrét helyrajzi számos ingatlan lista és végleges változási vázrajzok ismeretében tudja majd kiadni a nyertes pályázók részére.
  • Általánosan érvényes, hogy amennyiben a beruházás nem jár telekalakítással, csak az érintett ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásban a vezetékjog bejegyzésével, és az ehhez szükséges változási vázrajz készítésével, úgy NFA vagyoni kör esetében a pályázóknak mind a tulajdonosi joggyakorló szervezettől, mind a vagyonkezelőktől illetve használóktól (pl. haszonbérlők) meg kell kérniük a hozzájárulást a beruházás megvalósításához.