Információk

Nyílt napok 2022


 

Elismerést kapott iskolánk kertészete

Pécs megyei jogú város alpolgármestere Zag Gábor és Az Európai Gondolatok Egyesületének elnöke Gaál Zoltánné elismerő oklevelet adott át intézményünk igazgatójának Szabó Zoltánnak a "Legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei program 2021. évi versenyén való részvételért.

Elismerő oklevél 

 


 

Felvételi jegyzék 2022.

 

Iskolánk 2022-es felvételi jegyzékei elérhetőek az alábbi linkekre kattintva:

 


  

Beiskolázási tájékoztató a 2022/2023-as tanévre

 

Bemutató videónk megtekintéséhez kattintson ide. 

 

Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Mezőgazdasági technikus szakma (5 0811 17 09)

Felvételi kód: 0401

A technikus képzés 5 éves, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány.  Az első két évben folyó ágazati ismereteket adó képzést egy ágazati alapvizsga zárja. A harmadik évtől a szakmairánynak megfelelő szakmai képzés az iskola tangazdaságában, tankertészetében, vagy kihelyezetten gazdaságoknál, vállalatoknál folyik duális képzés formájában, amely alatt állami ösztöndíj vagy munkaszerződés által jövedelemhez jutnak a tanulók. A negyedi év végén három kötelező közismereti tárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) előrehozott érettségi vizsgát tesznek a diákok. Az ötödik év végén idegen nyelvből, valamint technikus szakképesítés szakmai vizsgájának számító szakmai vizsgatárgyból érettségiznek a tanulók. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak kézhez a diákok: az érettségi bizonyítványt és a technikus végzettséget igazoló oklevelet. A technikumban szerzett tudás megteremti a lehetőséget, hogy a diákok a munkaerőpiacon könnyen elhelyezkedhessenek, illetve szakirányú felsőoktatásban továbbtanulhassanak. Az emelt szintű szakmai érettségi, valamit a technikus oklevél többletpontot jelent a felvételi eljárásban.   

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként technikusi tevékenységet folytat;
 • piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja vállalkozását;
 • anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytat;
 • beállítja, ellenőrizi, karbantartja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket;
 • a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, takarmányozási, tenyésztési feladatait elvégzi;
 • a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését elvégzi;
 • környezetkímélő termelési technológiákat alkalmaz;
 • a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégzi;
 • mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végzi.

Azon fiatalok részére ajánlott, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák, elvárások és irányvonalak megismerése után vezető pozícióban szeretnének hozzájárulni a mezőgazdasági termelés minőségi irányításához.

A technikus szakképesítés szakmai vizsgájára bocsátás feltétele a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória) megszerzése. A T kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez jelentős segítséget nyújt az iskola.

Igény esetén menzát, kollégiumi ellátást biztosítunk.

Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Minden évben lehetőséget biztosítunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Útravaló Ösztöndíjprogram Út az érettségihez alprogramban való részvételre.

 

Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Gazda szakma (4 0811 17 04)

Felvételi kód: 0402

A szakképző iskola 3 éves, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány, Lovász szakmairány. Az első évben folyó ágazati ismereteket adó képzést egy ágazati alapvizsga zárja. Ekkor lehetőség van a technikummal való átjárhatóságra. Az első évtől a szakmairánynak megfelelő szakmai képzés az iskola tangazdaságában, tankertészetében, vagy kihelyezetten gazdaságoknál, vállalatoknál folyik duális képzés formájában, amely alatt állami ösztöndíj vagy munkaszerződés által jövedelemhez jutnak a tanulók. A sikeres vizsga után a tanuló mezőgazdasági szakirányú szakképesítést szerez. A végzett diákok számára lehetőség van az érettségi megszerzésére esti tagozaton, majd azt követően továbbtanulásra szakirányú felsőoktatásban.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • talaj-előkészítést, vetést végez;
 • a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátja;
 • növényápolást végez;
 • élelmezési célra termesztett növényt betakarítja, tárolja;
 • takarmánynövényt betakarítja, tartósítja, tárolja;
 • gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellát;
 • tartástechnológiai feladatokat végrehajt;
 • állatot takarmányoz, szaporít;
 • állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajt;
 • mezőgazdasági gépet karbantart, üzemeltet, valamint kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket;
 • épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez;
 • környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betart és betartat;
 • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez;
 • önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret a szabadban dolgozni, szereti az állatokat, a természetet. A modern családi gazdaságok fő munkaereje a gazda, aki tudásával, hozzáállásával működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy ötleteivel, tanácsaival munkaerőként vesz részt a gazdaságok életében.

Szakmai vizsgára mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória) birtokában bocsáthatók a tantárgyi követelményeket sikeresen teljesítő tanulók, a T kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez jelentős segítséget nyújtunk.

Igény esetén menzát, kollégiumi ellátást biztosítunk.

Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Minden évben lehetőséget biztosítunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramban való részvételre.

 

  

A felvételi eljárás rendje

A felvételi rangsor kialakításának szabályai a 2021/22-es tanévben induló 9. évfolyam jelentkező tanulók számára

Az iskolánk 9. évfolyamára jelentkező tanulók felvételi rangsorát kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján alakítjuk ki a következő szempontok figyelembevételével:

 o   Mezőgazdaság technikus osztály (felvételi kód: 0401):

A tanuló 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege a biológia és az informatika tantárgy súlyozott figyelembevételével: T=A+B+C+2*D+2*E. Így évfolyamonként 35 pont szerezhető, ez összesen maximum 70 pont.

A: magyar nyelv és irodalom

B: történelem

C: idegen nyelv

D: biológia

E: informatika

A képzésre sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

o   Gazda osztály (felvételi kód: 0402):

A tanuló 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege a biológia és az informatika tantárgy súlyozott figyelembevételével: T=A+B+C+2*D+2*E. Így évfolyamonként 35 pont szerezhető, ez összesen maximum 70 pont.

A: magyar nyelv és irodalom

B: történelem

C: idegen nyelv

D: biológia

E: informatika

A képzésre sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

A felvételi rangsor kialakításánál az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye az iskola településén található. A hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetet a jelentkezési lap mellé csatolt határozattal kérjük igazolni.

A tantárgyi bukás ténye, illetve a bukások száma hátrányosan befolyásolja a rangsorban elfoglalt hely alakulását.

 


TÁJÉKOZTATÓ A 12-18 ÉVES KOROSZTÁLY OLTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Tisztelt Szülő!

Közeledik az iskolakezdés, amelyre ezúttal is még a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében készülünk, hiszen a vírus még itt van és sajnos nem zárható ki egy negyedik hullám sem.

Jó hír, hogy az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, hiszen már van vakcina és magas a magyar lakosság, a pedagógusok, szakképzésben oktatók és a diákok átoltottsága.

Magyarország júniusban az elsők között tette lehetővé a 12 év felettiek oltását. Ennek köszönhetően a 12-17 éves korosztályban közel 200 ezer diák már felvette az oltást.

Az a szülő, aki az iskolakezdésig szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben azt az internetes regisztrációval (www.vakcinainfo.gov.hu), majd az internetes időpontfoglalón (www.eeszt.gov.hu) keresztül teheti.

Emellett az iskolákban is lehetővé tesszük az oltást, ha az internes regisztráció és időpontfoglalás bármilyen oknál fogva akadályba ütközik.

Az iskolai oltások napja:

Két alkalommal biztosítjuk az oltás felvételének lehetőségét az iskolákban:

-           augusztus 30-31. napja közül az egyik napon, előre meghatározott időszakban,

-           szeptember 2-3. napja közül az egyik napon, előre meghatározott időszakban.

Az oltás Pfizer-vakcinával történik.

Az iskolai oltásra a 12 év feletti (még oltatlan) diák jogosult.

Kérjük, hogy amennyiben az Ön gyermeke még nem kapott oltást, és azt szeretné, hogy azt az iskolában kapja meg, akkor ezt az igényét az jelentkezési lap (mely egyben regisztrációs lapként is szolgál) kitöltésével 2021. augusztus 25-ig jelezze vissza az ujhelyi.szentlorinc@deliaszc.hu e-mail címre.

Amennyiben nem kíván élni gyermeke számára a felkínált oltakozási lehetőséggel, vagy gyermeke egyéb módon már beoltásra került, akkor kérjük, hogy ennek tényét is szíveskedjen a jelentkezési lap megfelelő kitöltése útján jelezni 2021. augusztus 25-ig az ujhelyi.szentlorinc@deliaszc.hu e-mail címen.

Az oltásra jelentkező tanulók létszámának összesítése után, külön tájékoztatást fog arról kapni, hogy az Ön gyermeke pontosan mikor és hol kapja meg az oltást.

Fontos, hogy a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és a hozzájáruló nyilatkozatot minden érintett tanuló hozza magával az oltás helyszínére. (Ha valaki nem tudja kinyomtatni a dokumentumokat, az iskolában is lehetőség lesz kitölteni, de akkor a szülőnek el kell kísérnie a tanulót az aláírás végett.)

Bízom benne, hogy közösen, összefogva sikerül zökkenőmentesen lebonyolítani az oltási kampányt, és a tanulók minél nagyobb arányban vesznek majd részt benne. Kérem, járuljanak hozzá az oltási kampány sikeréhez, mindannyiunk érdeke, hogy a tanulók minél nagyobb átoltottságának köszönhetően az oktatást minél biztonságosabb körülmények között szervezhessük meg.

Tisztelettel:

Iskolavezetés

 

Hozzájáruló nyilatkozat oltási kampányhoz

Jelentkezési lap diákok CoVid oltásához


 

Álláshirdetés

 Az iskola dolgozókat keres az alábbi munkakörbe:


 

EFOP szakmai beszámoló

 


 

  

T Á J É K O Z T A T Ó K

Koronavírus miatti új munkarend bevezetése

EMMI tájékoztató a koronavírus-helyzettel összefüggő intézkedésekről

Tájékoztató a külföldi nyelvtanulási programról


 

Két ezüstérmet nyertek tagjaink a Dél-dunántúli Szakkör Kupán

2019. december 10-én rendezték meg a többfordulós Dél-dunántúli Szakkör Kupa záró versenyét. Az összesített eredmények alapján az iskolánk tanulói  kimagasló eredményt értek el. Berényi Nikolett Brigitta az összesített lőeredmények alapján II. helyen végzett. Az első alkalommal megrendezett "Target-sprint" versenyszámban elinduló Gyúró Antónia szintén II. helyen végzett. Felkészítőjük: Szabó Tibor. Büszkék vagyunk tanusportsikerére!

Berényi Nikolett Brigitta

Gyúró Antónia (bal-oldalon)


Sikeres szereplés a sportlövő diákolimpia országos döntőjén

 

 2019. december 7-én Székesfehérváron rendezték meg a légpuska lövészet versenyszámban a diákolimpia országos döntőjét. Iskolánk tanulói a versenyre való felkészülés során nyújtott teljesítményük alapján bizakodva várták a sporteseményt. A jó eredmények nem maradtak el: valamennyien megjavították korábbi legjobb eredményüket. A középiskolás lányok versenyszámában Berényi Nikolett Brigitta 158 köregységet ért el, mellyel a 15. helyen végzett a 66 indulóból. Katona Viktor a középiskolás fiúk versenyszámában 162 köregységgel a 16., Szilágyi Patrik 142 köregységgel a 31. helyet szerezte meg a 66 indulóból. Gratulálunk iskolánk sportlövőinek a szép eredményhez!

Balról jobbra: Katona Viktor; Berényi Nikolett Brigitta; Szilágyi Patrik

 


 

Röplabda kupa az Ujhelyiben

2019. november 18-22. között került sor a LAFARGE Közösségi Érték Program támogatásával az Ujhelyi Alapítvány szervezésében, a "Mozogj az egészségedért az Ujhelyivel!" rendezvénysorozat keretében a térségben meghirdetett röplabda kupa lebonyolítására.

A versenyen 8 csapat indult. A mindvégig kiélezett küzdelemben szoros végeredmény született. A kupát a lehető legkisebb különbséggel iskolánk 11/B osztályos csapata nyerte.

A szoros eredményre tekintettel a résztvevő csapatok megállapodtak abban, hogy lehetőséget adnak egymásnak tavasszal egy visszavágóra. Gratulálunk a győztes csapatnak és valamennyi résztvevőnek!


 

Sportlövő Szakkör Kupasorozat az Ujhelyiben

 

2019. november 27-én iskolánkban megrendeztük a 2019. évi Dél-Dunántúli Sportlövő Szakkör Kupasorozat helyi versenyét, melynek következő állomása 2019. december 10-én Pécsett, a Pécsi Lövészklub lőterén lesz megtartva, ahol az összesített eredmények alapján lesznek kihirdetve a győztesek.

A lőverseny idején katonai szituációs bemutatóra is sor került a fegyverzeti- és technikai bemutató mellett.Mind a lőverseny, mind pedig a katonai bemutatók nagy érdeklődés mellett kötötték le tanulóink figyelmét és keltették fel az érdeklődésüket.

A lőversenyen a lányoknál Berényi Nikolett, Hédl Emese és Jánosi Leila érték el a legjobb eredményt, míg a fiúknál Katona Viktor, Gájer Kristóf és Rang Zoltán sorrend alakult ki. Bizakodással várjuk a december 10-i fordulót.

 


 

Légpuska-lőverseny az Ujhelyiben

 

2019. november 5-én, 6-án került sor a LAFARGE Közösségi Érték Program támogatásával az Ujhelyi Alapítvány szervezésében, a "Mozogj az egészségedért az Ujhelyivel!" rendezvénysorozat keretében a térségben meghirdetett légpuska-lőbajnokságra.

A több, mint 40 jelentkező a két napos lebonyolítás során a pályabeosztásnak megfelelően teljesítette a nyílt irányzékú légpuska lövészetet a 10 méteres céltávolságra. Az összesített eredmény alapján a fiúk-férfiak versenyszámát Gájer Kristóf nyerte, Katona Viktor és Szilágyi Patrik előtt. A lányok-nők versenyszámában Berényi Nikolett Brigitta végzett az élen, megelőzve Gyúró Antóniát és Fulmer Alexandrát.

A versenyen résztvevők örültek a megmérettetés lehetőségének, többen módszeresen készültek a versenyre, talán ennek is köszönhető, hogy nem csak a verseny kategóriájának győztesei, hanem több résztvevő is javítani tudott korábbi legjobb lőeredményén.

Iskolánk tanulóinak jó lehetőséget szolgáltatott arra a rendezvény, hogy egy felkészülési lehetőséget biztosított a Diákolimpia Országos Döntőjére.

  


 

 Kirándulás a Mecsekben

 

Iskolánk tanulói a LAFARGE Közösségi Érték Program támogatásával az Ujhelyi Alapítvány "Mozogj az egészségedért az Ujhelyivel!" programsorozat keretében 2019. október 15-én kiránduláson vettek részt a Mecseken. Tanulóink két csoportban, egy könnyebb- és egy nehezebb túraútvonalon, kb. 10 km-es erdei séta keretében teljesítették a meghatározott útvonalat. Mindkét csoport a kirándulás során megismerkedhetett a Mecsek sajátos növényvilágával és állatvilágából elsősorban a madarakkal.

A szerencsés időpont-választásnak és a kellemes időjárási körülményeknek köszönhetően valamennyi résztvevő jókedvűen viselte a kisebb és nagyobb megpróbáltatásokat. Kivétel nélkül kifejezésre juttatták, hogy soha nem gondolták volna, hogy ilyen sok természeti szépséget tartogat az őszi Mecsek.


 

"Mozogj az egészségedért az Ujhelyivel!" röplapda kupa

Az Ujhelyi Alapítvány a LAFARGE Közösségi Érték Program támogatásával röplapda kupát hirdet az  alábbiak szerint:

 


 

Légpuska lövészet kupa

Az Ujhelyi Alapítvány a LAFARGE Közösségi Érték Program támogatásával légpuska lövész kupát hirdet az alábbiak szerint:

 


 

 "Mozogj az egészségedért az Ujhelyivel"

 

A LAFARGE Közösségi Érték Program támogatásával iskolánk Ujhelyi Alapítványa 2019. szeptember 28-án rendezte meg "Mozogj az egészségedért az Ujhelyivel" elnevezésű labdarúgó kupáját.

Iskolánk csapata a döntőbe jutásért lejátszott mérkőzésen a hosszabbításban 1 gólos vereséget szenvedett, végül a III. helyen végzett.

A győzelmet az "Alibisták" elnevezésű csapat szerezte meg a "Hableányok" csapata előtt.

 

 


 

 

 

Kedvezményezett neve: FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Projekt címe: „Fotovoltaikus rendszerek telepítése az FM DASZK telephelyein”
· a szerződött támogatás összege: 220.413.961 Ft
· a támogatás mértéke (%-ban): 100 %
· a projekt tartalmának bemutatása: A beruházás célja az üzemeltetésünkben levő épületeken napelemes rendszer kialakítása a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség felhasználásának növelése, valamint a fosszilis energiahordozó felhasználásának, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében, elérve ezáltal az éves üzemeltetési költségek csökkentését is.
· a projekt befejezési dátuma: 2017. december 1.

· projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00029

 


 

Szupergyors Internet Projekt megvalósítása

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára az 1338/2015. (V. 27.) kormányhatározat "A szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről" 1. pontjában meghatározott feladat alapján a vagyonkezelő által kapcsolattartóként kijelölt személy:

Stáhl Ernő

gazdasági csoportvezető
Tel.: (+36) 73 / 570 – 107
Fax.: (+36) 73 / 371 – 035
e-mail: ujhelyi.igazgato@gmail.com

 

Eljárásrend:

 • A tervezési fázisban minden pályázó cég előzetesen megkeresi az NFA-t az NFA vagyoni körbe tartozó (Magyar Állam tulajdonában lévő, termőföld) ingatlanok érintettsége esetén, hogy megkérje az előzetes tulajdonosi hozzájárulást. A végleges tulajdonosi hozzájárulást azonban csak a konkrét helyrajzi számos ingatlan lista és végleges változási vázrajzok ismeretében tudja majd kiadni a nyertes pályázók részére.
 • Általánosan érvényes, hogy amennyiben a beruházás nem jár telekalakítással, csak az érintett ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásban a vezetékjog bejegyzésével, és az ehhez szükséges változási vázrajz készítésével, úgy NFA vagyoni kör esetében a pályázóknak mind a tulajdonosi joggyakorló szervezettől, mind a vagyonkezelőktől illetve használóktól (pl. haszonbérlők) meg kell kérniük a hozzájárulást a beruházás megvalósításához.