EFOP 3.1.10-17

 

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.

Kedvezményezett neve:

Agrárminisztérium

AM DASzK, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

 

A projekt címe: „Lépj egy fokkal feljebb!” – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása

A projekt azonosító száma: EFOP 3.1.10 – 17- 2017 – 00012

Vissza nem térítendő támogatás összege: 30 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31

A projekt segítségével lehetőség nyílik a következő hátránykompenzációs tevékenységek megvalósítására:

 • egyéni bánásmód érvényesítése,
 • egyéni fejlesztési célok meghatározása,
 • egyéni fejlődési utak kijelölése,
 • inkluzív szemlélet,
 • informatív tudásközvetítés lehetőségeinek kihasználása,
 • egész életen át tartó tanulás igényeinek kialakítása,
 • a NAT által meghatározott kulcskompetenciák és fejlesztési területek mentén meghatározott tervező munka,
 • együttműködés a közvetlen partnerekkel és partnerszervezetekkel,
 • közösségfejlesztő és csapatépítő programok,
 • konstruktív konfliktuskezelő technikák megismertetése,
 • mentori tevékenység, szaktárgyi fejlesztések.

Hátrányos és halmozottan hátrányos szakgimnáziumi tanulók esetében a fejlesztés fő célja tanulóink eljuttatása az érettségi vizsgáig, sikeres érettségi vizsga után a szakmai végzettség megszerzésének segítése, tehetséges tanulóink motiválása a felsőoktatásban történő tanulmányok folytatására. Hátrányos és halmozottan hátrányos szakközépiskolai tanulók körében a fejlesztés fő célja tanulóink eljuttatása a szakmai vizsgáig, sikeres szakmai vizsgát követően az érettségi vizsga sikeres teljesítéséig.

Általános célkitűzések:

 • a bukások számának csökkentése,
 • igazolatlan órák számának csökkentése,
 • pozitív jövőkép kialakítása,
 • elkötelezettség kialakítása a mezőgazdaság, mint szakma iránt.

EFOP-3.1.10-17-2017-00012_beszámoló a 2018. XI - 2019. III. időszakra

EFOP-3.1.10-17-2017-00012 2. mérföldkő beszámoló

EFOP-3.1.10-17-2017-0012 Szakmai részbeszámoló 2020.01.01-2020.08.31.

EFOP-3.1.10-17-2017-0012 Szakmai beszámoló 2020.09.01-2020.12.31.

EFOP-3.1.10-17-2017-0012 3. mérföldkő - Szakmai beszámoló kiegészítés 2020.01.01-2020.12.31.